Sesong 2 – episode 8: Jan Mossige

Help

LAST NED EPISODE 8 AV PÅDDKAST HER!

I episode 8 av sesong 2 av Påddkast har generalsekretær Caroline Solem møtt psykolog Jan Mossige, som er førsteamanuensis ved Bjørknes høyskole. Mossige har blant annet erfaring fra PP-tjenesten, Statped og Barneombudet.

De snakker om forholdet mellom selvtillit, selvbilde og selvfølelse og hvordan særlig barn med lærevansker kan slite med lav selvfølelse. Ofte kan skolen ha prøvd å korrigere vanskene, men tiltakene har ikke fungert. Da brytes selvfølelsen og selvtilliten ned. Mange tror at det er dem selv det er noe galt med. Men det er jo egentlig opplæringen som ikke fungerer. Mossige snakker heller om “lærervansker” enn om “lærevansker”.

Psykologen er opptatt av hvordan det ofte skjuler seg språkvansker bak lese- og skrivevanskene. Språkvanskene blir ofte ikke avdekket og ikke gjort noe med. Dermed kan barn med språkvansker oppleve å få tiltak beregnet på lese- og skrivevansker.

Temaet mobbing blir også belyst. De som har lærevansker, er mer utsatt enn andre for å få psykiske vansker. De som har språkvansker, er for eksempel mer utsatt for å falle utenfor og bli mobbet.

Logoen til Dysleksi Norges podkast