Opptak til høyere utdanning

Help

Noen elever går ut av videregående uten studiekompetanse.
De kan ha flere måter å få rett til å søke høyere utdanning på.

 • Realkompetanse: For dem som har relevant arbeidserfaring og fyller 25 år i søknadsåret. Les mer om realkompetanse her.
 • 23/5-regelen: For dem som har fylt 23 år og har minst 5 års arbeidserfaring (fulltid). De kan oppnå studiekompetanse ved å fullføre fellesfagene engelsk, historie, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Les mer om 23/5-regelen her.
 • Dispensasjon: For dem som har strøket i ett eller flere fag på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette kan gjelde for eksempel en med dyskalkuli som har strøket i matte. Du må ikke fylle mer enn 24 år i søknadsåret. Les mer om å søke på dispensasjon her.

Hvis du har studiekompetanse, men er blitt påviselig hindret i ditt potensial på videregående, kan du:

 • Søke på særskilt vurdering.
 • Det er strenge krav til dokumentasjon. Du må kunne dokumentere at du har lave karakterer på grunn av for eksempel dysleksi. Du må også kunne begrunne at karakterene ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner. Det vil si at du kan mer enn karakterene viser.
 • Særskilt vurdering er ikke en fortrinnsrett, og du stiller på omtrent samme linje som vanlige søkere. Les mer om særskilt vurdering her.

Hvis du har relevant fagbrev, svennebrev eller yrkeskompetanse:

Er du voksen og har mye erfaring fra arbeidslivet?

 • Da kan du ta fagprøven, selv uten opplæring i skole og læretid i bedrift.
 • Disse kalles praksiskandidater. Dette er noe annet enn praksisbrevkandidater.
 • Praksiskandidater må ha bestått teorieksamen i lærefaget før de melder seg opp til fagprøven. Denne eksamenen kan du melde deg opp til som privatist.
 • Etter å ha bestått teorieksamen melder du deg opp til fag- eller svenneprøve hos fagopplæringskontoret som og godkjenner praksisen din. Prøvenemnda i faget kan velge å be deg om forslag til hvor fag- eller svenneprøven skal avholdes. Du kan for eksempel foreslå at prøven gjennomføres i den bedriften du er ansatt i.

Har du yrkeskompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse?

 • Da kan du ta fagskoleutdanning. Dette er yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet.
 • Over et halvt til to år lærer du å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver.