Opplæring i strategier og lesestøtte

Help

Opplæring i strategier og lesestøtte

Av: Line Yri og Caroline Solem

Kunnskapsoversikten Lesestrategier – en kunnskapsoversikt (Brevik m.fl. 2019) viser at sterke lesere bruker strategier mer og i større grad såkalte kontrollstrategier. Folk som strever med lesing bruker strategier mindre, og i større grad memoreringsstrategier.

Gutter bruker også færre strategier enn jenter. Men det er dem som strever med lesing som har størst nytte av lesestrategier. 

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem