Opplæring i strategier og lesestøtte

Av: Line Yri og Caroline Solem

Kunnskapsoversikten Lesestrategier – en kunnskapsoversikt (Brevik m.fl. 2019) viser at sterke lesere bruker strategier mer og i større grad såkalte kontrollstrategier. Dem som strever med lesing bruker strategier mindre, og i større grad memoreringsstrategier.

Gutter bruker også færre strategier enn jenter. Men, det er dem som strever med lesing som har størst nytte av lesestrategier. 

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.