Opplæring i funksjonalitet

Help

Opplæring i funksjonalitet

Av: Line Yri og Caroline Solem

Lese- og skrivestøttende teknologi har potensiale til å gjøre elevene mer selvstendige, fordi teknologien tilbyr eleven hjelp som ellers ville blitt gitt av lærer. Dysleksi Norges erfaring er at mange opplever å bli mer selvstendige, men også mer motiverte for skolearbeid når de får bruke teknologi.

Dette bekreftes av Dysleksi Norges medlemsundersøkelse fra 2021 som viser at over 2/3 mener at de i større grad får vist hva de ...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem