Om pilotprosjektet for industrien

Help

Foto: Egil Brandsøy

I 2022 gikk Industri Energi, Norsk Industri, IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen og Dysleksi Norge sammen om å starte et pilotprosjekt kalt “Dysleksivennlig arbeidsplass”.

En dysleksivennlig arbeidsplass er en arbeidsplass som legger til rette for dem med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Arbeidsplassen ser på alle ansatte som verdifulle ressurser.

I denne brosjyren kan du lese om hva som skal til for å skape en dysleksivennlig arbeidsplass og hvorfor det er viktig:

Du kan også gå direkte til artikler om selvfølelse og livsmestring, hjelpemidler og rettigheter: