Dysleksi Norge har lansert nye faglige retningslinjer om spesifikke matematikkvansker

Help

Fredag 15. mai kl 13.00 ble nye faglige retningslinjer lansert på Zoom.

Du kan laste ned eller kjøpe trykket versjon av de faglige retningslinjene her.

Du kan også se videoopptak fra lanseringa her:

Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten, matematikklærere og andre som jobber med elever med spesifikke matematikkvansker.

Presentasjoner fra lanseringen:

Anita Lopez-Pedersen
Olaug Lona Svingen

Om de faglige retningslinjene

Faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med spesifikke matematikkvansker.

Det kan være mange årsaker til at en elev presterer lavt i matematikk. Dette heftet omhandler de elevene som har matematikkvansker som ikke skyldes mangelfull opplæring, elevenes generelle evnenivå eller andre lærevansker. Vanskene er forårsaket av en medfødt disposisjon, og de er både betydelige og vedvarende.

Elever med spesifikke matematikkvansker kan likevel få økt læringsutbytte med langsiktige, tilpassede og systematiske tiltak

Det er avgjørende at det foretas en grundig utredning av eleven, slik at man kan iverksette presise tiltak. Det er ikke nok å vite at eleven har vansker – man må vite noe om årsaken til vanskene, hvordan de kommer til uttrykk, og hvordan de best kan avhjelpes.

Dysleksi Norges formål med å utarbeide faglige retningslinjer for utredning, kartlegging og oppfølging av elever med spesifikke matematikkvansker er først og fremst å gi generelle anbefalinger til personer som jobber i PPT eller som koordinator for spesialpedagogiske tiltak og/eller tilrettelegging på den enkelte skole.

Anbefalingene skal være så konkrete og tydelige som mulig.

Det er store forskjeller på hvilken hjelp man mottar, fra kommune til kommune og fra skole til skole. Kompetansen i PPT og skolen er svært varierende. Ikke alle kommuner har utredningskompetanse på spesifikke matematikkvansker.

Vi håper at disse retningslinjene kan bidra til likere og mer presis hjelp til elever med spesifikke matematikkvansker i norsk skole.

Retningslinjene er utarbeidet av:

  • Anita Lopez-Pedersen, stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
  • Olaug Lona Svingen, universitetslektor, Matematikksenteret, NTNU.
  • Irina Jensø, seniorrådgiver i Statped, avdeling sammensatte lærevansker i Oslo.
  • Terje Ulv Throndsen, stipendiat, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
  • Elise Klaveness, førstelektor, Institutt for matematikk og naturfag, Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Tone Dalvang, seniorrådgiver Statped, avdeling sammensatte lærevansker i Kristiansand.
  • Vidar Waaler, spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.
  • Vigdis Lothe Waaler, spesialpedagogisk koordinator ved Rustad skole og spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.
  • Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.
  • Redaktør for heftet: Caroline Solem, generalsekretær Dysleksi Norge.