Nasjonale prøver – hvordan ivareta og tilrettelegge for elever med dysleksi på en best mulig måte?

Av: Vigdis Lothe Waaler, spesped koordinator på Rustad skole og spesialpedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.

I dagens samfunn er lese- og skriveferdigheter av stor betydning for utdanning, personlig utvikling og samfunnet som helhet. Det er derfor nødvendig at alle elever får tilgang til vurderinger i utdanningssammenheng. Nasjonale prøver gir verdifull informasjon om elevenes faglige prestasjoner. Imidlertid har elever med dysleksi tidligere stått ovenfor utfordringer da de ikke har mulighet til å benytte lesestøtte, noe som har hindret dem i å vise sitt sanne potensiale.

Høsten 2022 gjorde Utdanningsdirektoratet en positiv endring ved å tillate elever med dysleksi å benytte lesestøtte under nasjonale prøver innen lesing og engelsk. Dette var et viktig skritt fremover, da nasjonale prøver har som hensikt å vurdere elevenes faglige kompetanse. Når elever med dysleksi får mulighet til å bruke lesestøtte, blir fokus rettet mot det faktiske faglige innholdet som prøvene er utformet for å måle, fremfor å vurdere bare avkodingsferdigheter. Denne artikkelen vil se på ulike aspekter ved nasjonale prøver med fokus på tilrettelegging for elever med dysleksi.

For lese hele artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om fagmedlemskap her.