Nå skal arbeidslivet bli dysleksivennlig

Help

Dysleksi Norge går nå sammen med Norsk Industri og Industri Energi for å skape dysleksivennlige arbeidsplasser. Slik håper vi å gjøre bedriftene til et bedre sted å jobbe for alle de ansatte.

Industriarbeider med hjelm og øreklokker
I prosjektet Dysleksivennlig arbeidsplass vil Dysleksi Norge veilede bedriftene til å bli en bedre arbeidsplass for ansatte med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.

Lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker er vanligere enn de fleste tror. Det er antatt at så mange som 40 prosent har slike utfordringer i større eller mindre grad. For industrien kan dette utgjøre en sikkerhetsrisiko, fordi mange ansatte sliter med å forstå skriftlige rutiner og sikkerhetsinstrukser.

Viktig partssamarbeid

Dysleksi Norge, arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundet Industri Energi starter nå opp prosjektet Dysleksivennlig arbeidsplass og pilotprosjektet «Hanne» for å finne ut mer om hva som er gode tilretteleggingstiltak, og hva som skal til for å lykkes med å bli en dysleksivennlig arbeidsplass. Prosjektet støttes økonomisk av IA-bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen og retter seg mot denne bransjen samt prosessindustrien.

– Et slikt prosjekt vil ha stor betydning for våre medlemmer, siden det er mange arbeidsplasser der ute hvor vi har disse utfordringene. Prosjektet vil gjøre at ansatte i industrien vil få en enda tryggere og mer inkluderende arbeidsplass. Det er viktig for dem som jobber i dag, og de nye som kommer inn i industrien, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

– Som arbeidsgiver er det viktig å legge til rette for alle ansatte. Arbeid med tilrettelegging vil styrke HMS-arbeidet og kan bidra til å hindre ulykker, gi høyere effektivitet, lavere sykefravær, og dermed gjøre bedriften mer lønnsom, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Skal veilede åtte bedrifter

I pilotprosjektet skal partene samarbeide med flere bedrifter:

  • Glencore Nikkelverk, Kristiansand
  • Ineos Rafnes, Bamble
  • Linjebygg AS
  • Aibel AS
  • STS Gruppen AS, Bergen
  • Aker Solutions AS, Egersund
  • Coor, Bergen
  • TechnipFMC, Ågotnes

Gjennom veiledning vil Dysleksi Norge hjelpe bedriftene med å bli en bedre arbeidsplass for ansatte med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Dersom bedriftene ønsker det, kan de også bli sertifisert som en «dysleksivennlig arbeidsplass».

I prosjektpiloten vil det utarbeides sertifiseringskriterier i samarbeid med pilotbedriftene. Målet er at pilotprosjektet skal munne ut i et permanent prosjekt, som skal driftes av Dysleksi Norge. Da vil det bli mulig for alle bedrifter i Norge å bli en dysleksivennlig arbeidsplass.

Tabubelagt

Dessverre er lese- og skrivevansker fremdeles svært tabubelagt for mange av dem det gjelder. Samtidig har kravene til mengden tekst og skriving vært jevnt stigende de siste årene, også i industrien. Mange bedrifter vil derfor ha nytte av å skape mer åpenhet om disse vanskene og å sørge for at de ansatte får nødvendig tilrettelegging. Det å sikre seg at alle har forstått livsviktige sikkerhetsrutiner vil for eksempel være helt avgjørende for en rekke industribedrifter.

– En dysleksivennlig arbeidsplass vil være et godt sted å jobbe for alle ansatte. Vi gleder oss til å gå i gang med dette prosjektet, og vi er svært glade for at Norsk Industri og Industri Energi går sammen med oss for å gjøre dette til en realitet, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Les mer om Dysleksivennlig arbeidsplass her.

Pressekonferanse

Mandag 23. mai avholdt vi pressekonferanse om prosjektet. Du kan se denne i opptak her: https://www.youtube.com/watch?v=pB0nc-OQIGA (starter på 33.50)

PÅ PRESSEKONFERANSEN: F.v.: Rita Lie, fagleder, Dysleksi Norge, Cay Nordhaug, arbeidsutvalgsmedlem, Industri Energi, Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri, Frode Alfheim, forbundsleder, Industri Energi, Erlend Havnås, coach, Glencore Nikkelverk. (Foto: Egil Brandsøy/Industri Energi)

Om partene i prosjektet

Norsk Industri er en norsk arbeidsgiverorganisasjon for industrien i Norge. De er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med over 3000 bedrifter med rundt 133 000 ansatte.

Industri Energi er det fjerde største medlemsforbundet i Landsorganisasjonen (LO). De har over 56 000 medlemmer innen olje-, gass- og landindustri. Forbundet er det største fagforbundet i en rekke store norske virskomheter, som Equinor, Hydro, Yara og Orkla.

Dysleksi Norge er en medlemsorganisasjon som jobber for å sikre rettighetene til alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker, slik at alle får riktig hjelp i skole og arbeidsliv. Siden 2005 har de jobbet med å sertifisere skoler rundt i Norge som dysleksivennlige.