Muligheten til å få karakterfritak i fremmedspråk er kommet inn som en forskrift

Help

I juni ble det vedtatt en ny opplæringslov. Den skal gjelde fra høsten 2024. Nå har også forslag til nye forskrifter kommet. De er nå på høring og skal vedtas før sommeren.

De nye forslagene er en videreføring av de gamle forskriftene. Det er likevel én viktig endring. Muligheten til å få karakterfritak i fremmedspråk er kommet inn som en forskrift. Til nå har denne rettigheten vært nedfelt som en såkalt «midlertidig saksbehandlingsinstruks» etter at diskrimineringsnemnda slo fast at ikke å åpne for slikt fritak er diskriminerende praksis i strid med likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Det er en viktig seier at denne rettigheten er kommet inn som forskrift. Det er nok mange som ikke har visst om muligheten. Dette gjør rettigheten mer tilgjengelig.

Nå skal Dysleksi Norge bruke tid på å lese gjennom forslaget grundig og levere sine innspill innen fristen.

Selv om det er positivt at alle rettigheter er videreført, er det nok ingen tvil om at Dysleksi Norge også ønsker seg bedring på en rekke punkter. Dette skal vi jobbe grundig med og argumentere godt for.

En rekke rettigheter for våre medlemmer er nedfelt i forskrifter. Her er noen eksempler:

  • Tilrettelagt eksamen og fagprøve
  • Karakterfritak for elever med individuell tilrettelegging (tidligere kalt spesialundervisning)
  • Karakterfritak i skriftlig sidemål
  • Mulighet for å få fagbrev med stryk i inntil to fellesfag for elever med lærevansker

Les mer om fritak fra vurdering med karakter i 2. fremmedspråk på VGS her