Help

Mestring

Alle medlemmer får magasinet Mestring (tidligere kjent som Dyslektikeren). I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.
Bladet har og en stor gruppe lesere i tillegg til de faste abonnentene. Det er tilgjengelig gjennom biblioteker, skoler, legekontor og andre instanser som er medlem. I tillegg deles det ut på messer og stands over hele landet.

Mestring nr. 1 2019

Mestring nr. 1 2019

Mestring nr. 1 2019 I denne utgaven av bladet møter du Guri Astrid Venåsen (22), som har dysleksi og ADD. Vi får høre om en oppvekst preget av både mobbing, selvskading og spiseforstyrrelser, men likevel har Guri Astrid klart å nå sine mål. I dag ser hun på dysleksien som…

Les mer om utgaven her
Dyslektikeren nr. 4 2018

Dyslektikeren 4 2018

Dyslektikeren nr. 4 2018 I denne utgaven av Dyslektikeren møter vi spesialpedagog Elin Natås, som i dag jobber med å lære andre å lese og skrive. Selv lærte hun ikke å lese før hun var 36 år gammel. Elin (63) ble selv stemplet som dum fordi hun hadde lese- og…

Les mer om utgaven her
Dyslektikeren nr. 1 2018

Dyslektikeren 1 2018

Dyslektikeren nr. 1 2018 I denne utgaven får du mange eksempler på alternative opplæringsløp. Innenfor yrkesfag spesielt er det flere muligheter. Mange elever vil begrense teorien. De kan velge lærekandidat- eller praksisbrevkandidatordningen. Da har de mer tid i bedrift, tar en kompetanseprøve, og får grunnkompetanse. Vil du heller ta fagbrev,…

Les mer om utgaven her