Help

Mestring

Alle medlemmer får magasinet Mestring (tidligere kjent som Dyslektikeren). I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.
Bladet har og en stor gruppe lesere i tillegg til de faste abonnentene. Det er tilgjengelig gjennom biblioteker, skoler, legekontor og andre instanser som er medlem. I tillegg deles det ut på messer og stands over hele landet.

Dyslektikeren nr. 1 2018

Dyslektikeren 1 2018

Dyslektikeren nr. 1 2018 I denne utgaven får du mange eksempler på alternative opplæringsløp. Innenfor yrkesfag spesielt er det flere muligheter. Mange elever vil begrense teorien. De kan velge lærekandidat- eller praksisbrevkandidatordningen. Da har de mer tid i bedrift, tar en kompetanseprøve, og får grunnkompetanse. Vil du heller ta fagbrev,…

Les mer om utgaven her