Help

Mestring

Alle medlemmer får magasinet Mestring (tidligere kjent som Dyslektikeren). I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.
Bladet har og en stor gruppe lesere i tillegg til de faste abonnentene. Det er tilgjengelig gjennom biblioteker, skoler, legekontor og andre instanser som er medlem. I tillegg deles det ut på messer og stands over hele landet.

Mestring nr. 3 2019

Mestring nr. 3 2019

Mestring nr. 3 2019 Dette er den tredje utgaven av medlemsbladet vårt med det nye navnet Mestring. Som medlem hos Dysleksi Norge mottar du Mestring fire ganger i året. I denne utgaven av bladet møter du Sara på 11 år og foreldrene hennes. Sara har hørselshemming, dysleksi og spesifikke språkvansker.…

Les mer om utgaven her
Mestring nr. 2 2019

Mestring nr. 2 2019

Mestring nr. 2 2019 Dette er andre utgave av medlemsbladet vårt med det nye navnet Mestring. Som medlem hos Dysleksi Norge mottar du Mestring fire ganger i året. I denne utgaven av bladet møter du Elias på 11 år, som har spesifikke språkvansker. Han har problemer med å finne ord…

Les mer om utgaven her
Mestring nr. 1 2019

Mestring nr. 1 2019

Mestring nr. 1 2019 Dette er første utgave av medlemsbladet vårt med det nye navnet Mestring. Som medlem hos Dysleksi Norge mottar du Mestring fire ganger i året. I denne utgaven av bladet møter du Guri Astrid Venåsen (22), som har dysleksi og ADD. Vi får høre om en oppvekst…

Les mer om utgaven her
Dyslektikeren nr. 4 2018

Dyslektikeren 4 2018

Dyslektikeren nr. 4 2018 I denne utgaven av Dyslektikeren møter vi spesialpedagog Elin Natås, som i dag jobber med å lære andre å lese og skrive. Selv lærte hun ikke å lese før hun var 36 år gammel. Elin (63) ble selv stemplet som dum fordi hun hadde lese- og…

Les mer om utgaven her
Dyslektikeren nr. 1 2018

Dyslektikeren 1 2018

Dyslektikeren nr. 1 2018 I denne utgaven får du mange eksempler på alternative opplæringsløp. Innenfor yrkesfag spesielt er det flere muligheter. Mange elever vil begrense teorien. De kan velge lærekandidat- eller praksisbrevkandidatordningen. Da har de mer tid i bedrift, tar en kompetanseprøve, og får grunnkompetanse. Vil du heller ta fagbrev,…

Les mer om utgaven her