Help

Mestring

Alle medlemmer får magasinet Mestring (tidligere kjent som Dyslektikeren). I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.
Bladet har og en stor gruppe lesere i tillegg til de faste abonnentene. Det er tilgjengelig gjennom biblioteker, skoler, legekontor og andre instanser som er medlem. I tillegg deles det ut på messer og stands over hele landet.

Mestring nr. 1 2020

Mestring nr. 1 2020

Mestring nr. 1 2020 I denne utgaven møter du Inger (21), som gikk 13 år på skolen uten at noen oppdaget at hun hadde dysleksi og spesifikke språkvansker. Familien ­følte aldri at de ble hørt når de sa ifra til skolen at noe måtte være galt. Først som student ble…

Les mer om utgaven her
Mestring nr. 4 2019

Mestring nr. 4 2019

Mestring nr. 4 2019 I denne utgaven av bladet møter du Sarah (25), som ikke får dysleksidiagnosen før hun går i niende klasse. Foreldrene skjønner tidlig at noe er galt, men de møter liten forståelse fra skolen. Sarah har utenlandske foreldre, og lærerne mener at den flerkulturelle bakgrunnen har skylden…

Les mer om utgaven her
Mestring nr. 3 2019

Mestring nr. 3 2019

Mestring nr. 3 2019 I denne utgaven av bladet møter du Sara på 11 år og foreldrene hennes. Sara har hørselshemming, dysleksi og spesifikke språkvansker. Det tok en stund før dysleksien og språkvanskene ble oppdaget, og Sara fikk dermed en tøff skolestart. På det verste satt hun under pulten og…

Les mer om utgaven her
Mestring nr. 2 2019

Mestring nr. 2 2019

Mestring nr. 2 2019 I denne utgaven av bladet møter du Elias på 11 år, som har spesifikke språkvansker. Han har problemer med å finne ord når han skal snakke samt å forstå ord. I tillegg sliter han med å huske dem. Moren til Elias har kjempet hardt for å…

Les mer om utgaven her
Mestring nr. 1 2019

Mestring nr. 1 2019

Mestring nr. 1 2019 I denne utgaven av bladet møter du Guri Astrid Venåsen (22), som har dysleksi og ADD. Vi får høre om en oppvekst preget av både mobbing, selvskading og spiseforstyrrelser, men likevel har Guri Astrid klart å nå sine mål. I dag ser hun på dysleksien som…

Les mer om utgaven her
Dyslektikeren nr. 4 2018

Dyslektikeren 4 2018

Dyslektikeren nr. 4 2018 I denne utgaven av Dyslektikeren møter vi spesialpedagog Elin Natås, som i dag jobber med å lære andre å lese og skrive. Selv lærte hun ikke å lese før hun var 36 år gammel. Elin (63) ble selv stemplet som dum fordi hun hadde lese- og…

Les mer om utgaven her