Annonsere i Mestring?

Help

Alle medlemmer får magasinet Mestring (tidligere kjent som Dyslektikeren). I dette bladet omtales aktuelle saker om dysleksi, dyskalkuli og DLD. Mestring kommer ut fire ganger i året, med fagstoff, tips, intervjuer og annet nyttig stoff.

Bladet har og en stor gruppe lesere i tillegg til de faste abonnentene. Det er tilgjengelig gjennom biblioteker, skoler, legekontor og andre instanser som er medlem. I tillegg deles det ut på messer og stands over hele landet.

Mestring kommer ut fire ganger i året:

Februar.
Mai.
August.
November.

Annonsering

Ønsker du å annonsere? Kontakt vår annonseansvarlig:

Anne-Lise Fængsrud
E-post: anne-lise@lkmedia.no
Tlf. 996 48 546

Frister for å sende inn annonser (materiellfrist): 17. januar, 3. april, 5. juni og 25. september.

Annulasjonsfrist: 5 virkedager før materiellfrist. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfristen ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må sendes per e-post til anne-lise@lkmedia.no

Vi tar et gebyr pålydende kr. 200,- for uklare filer. (Annonser sendt i .doc format, i feil størrelse e.l.).

Priser (ekskl. mva)

AnnonsetypePris pr. utgave
(ved bestilling av 1)
Pris pr. utgave
(ved bestilling av 4)
1/1 bakside
(210 mm x 240 mm)
22 900Rabatt ved etterspørsel
1/1 omslagsside
(210 mm x 295 mm)
19 900Rabatt ved etterspørsel
1/1 side farge
(210 mm x 295 mm)
18 900Rabatt ved etterspørsel
1/2 side farge
(Bredde: 210 mm x 140 mm)
9 800Rabatt ved etterspørsel
1/4 side farge
(210 mm x 70 mm)
6 900Rabatt ved etterspørsel