Help
Mestring nr. 3 2020 Julie Brodtkorb

Mestring nr. 3 2020

Dette er utgave nr. 3 2020 av medlemsbladet Mestring. Som medlem hos Dysleksi Norge mottar du Mestring fire ganger i året.

I denne utgaven møter du Julie Brodtkorb (45), som fikk diagnosen dysleksi allerede i andre klasse. Da hun kom i tenårene, var det nettopp dysleksien som påvirket henne til å bli politisk engasjert. Julie bestemte seg for å kjempe for at alle elever skal få tilpasset opplæring.

Vi har også et intervju med Marina (13) og moren hennes. Marina har dysleksi, men fikk ikke den oppfølgingen hun trengte da hun begynte på skolen. Løsningen ble å bytte til en dysleksivennlig skole. Her møtte hun den forståelsen og tilretteleggingen hun trengte.

I bladet kan du også lese om:

  • Hvordan kartlegge før skolestart?
  • Nå vil flere kunne få en språkvanske-diagnose
  • Lynkarriere i popbransjen
  • Resultater fra medlemsundersøkelsen
  • Ny ungdomsbok om dysleksi
  • Gratis yoga- og mestringskurs
  • Tips om hjelpemidler
  • Slik øver du "riktig" på lesing