Help
Mestring nr. 1 2020

Mestring nr. 1 2020

Dette er utgave nr. 1 2020 av medlemsbladet Mestring. Som medlem hos Dysleksi Norge mottar du Mestring fire ganger i året.

I denne utgaven møter du Inger (21), som gikk 13 år på skolen uten at noen oppdaget at hun hadde dysleksi og spesifikke språkvansker.

Familien ­følte aldri at de ble hørt når de sa ifra til skolen at noe måtte være galt.

Først som student ble hun utredet og diagnostisert.

I bladet kan du også lese om:

  • Å ta høyere utdanning med spesifikke språkvansker
  • Retten til utredning truet i nytt forslag
  • Dyslektikere fikk bedriften med på laget
  • Bruk av konkreter i matematikk
  • Sommerleir for familier
  • Tips om hjelpemidler
  • Aktiviteter hos lokallagene
  • Dysleksi Ungdom ti år