Help
Mestring nr. 1 2019

Mestring nr. 1 2019

Dette er første utgave av medlemsbladet vårt med det nye navnet Mestring. Som medlem hos Dysleksi Norge mottar du Mestring fire ganger i året.

I denne utgaven av bladet møter du Guri Astrid Venåsen (22), som har dysleksi og ADD. Vi får høre om en oppvekst preget av både mobbing, selvskading og spiseforstyrrelser, men likevel har Guri Astrid klart å nå sine mål.

I dag ser hun på dysleksien som en styrke fordi den har lært henne å kjempe for det hun vil oppnå.

I bladet kan du også lese om:

  • Hva ligger i begrepet dybdelæring?
  • – Det hjalp å si fra om vanskene
  • Nye kurs fra Dysleksi Norge
  • Ny organisasjonsrådgiver
  • Sommerleir for familier
  • Tips om hjelpemidler
  • Dysleksi Norge i media
  • Nytt fra Dysleksi Ungdom