Help

Tips til støttespillere

medlem

Tips til støttespillere

Her er noen tips til deg som er en støttespiller for en med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker.

En støttespiller kan være en lærer eller forelder, men også søsken, venner eller en ektefelle/partner for voksne.

Hva fremmer selvtillit?

 • lytte og godta personens tanker og følelser om egen vanske.
 • ...

  Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

  Les mer om medlemskap her!

  Logg inn Bli medlem

Tips til støttespillere

Her er noen tips til deg som er en støttespiller for en med lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker.

En støttespiller kan være en lærer eller forelder, men også søsken, venner eller en ektefelle/partner for voksne.

Hva fremmer selvtillit?

 • lytte og godta personens tanker og følelser om egen vanske.
 • legge merke til endring og mestring.
 • være medspiller – ikke motspiller!
 • ha realistiske forventninger.
 • oppgaver som er på et nivå som er utfordrende, men også mulig å få til.
 • bidra til å redusere stress og/eller være åpen om stress.
 • godta at den du støtter har en annen virkelighetsoppfatning enn deg.
 • hjelpe å kjenne på vanskelige følelser (sorg, sinne, frustrasjon og tristhet).
 • hjelpe å sette ord på følelser, egen situasjon og opplevelse.
 • hjelpe å ha/få en egen virkelighetsoppfatning.

Hva hemmer selvtillit?

 • skjerme for ubehagelige opplevelser.
 • bagatellisere vansken (pytt sann!).
 • være uenig i at han eller hun synes det er vanskelig.
 • skryte av prestasjoner som ikke er gode (det er lett å avsløre at du “later som”, og da viser du at du har lave forventninger).
 • gi for enkle oppgaver/utfordringer.
 • gå inn og ta over (da sier du egentlig: “dette får du ikke til selv!”).