Teknologi og datahjelpemidler


medlemsider

Teknologi og datahjelpemidler

«Det er tiden før og etter datahjelpemidlenes inntog i skolen. Det er som en revolusjon!» sier en av våre mest aktive tillitsvalgte.

Se denne korte filmen om teknologi:

Opplæring og bruk

For personer som har spesifikke og vedvarende vansker, er det kjempeviktig å få lov til å kompensere. Datahjelpemidler lar deg gjøre det. Du må fortsatt “gjøre jobben selv”, men du får en støtte når du skal lese eller skrive. Dette er naturligvis til stor hjelp i lesing og skriving, men er også svært viktig for motivasjon og selvtillit. Ikke minst er det viktig fordi du får en rettferdig sjanse til å tilegne deg og formidle kunnskap.

Men for at hjelpemidlene skal kunne gi deg en slik støtte, er det avgjørende at du får god opplæring, og at du faktisk bruker dem. Det hjelper fint lite å ha et hjelpemiddel hvis man ikke vet hvordan man kan nyttiggjøre seg av det.

Hjelpemidler for dem med dysleksi, dyskalkuli eller DLD?

Datahjelpemidlene som finnes i dag, gir først og fremst støtte i lesing og skriving. Det betyr at de er viktige for dem med dysleksi, men også for dem med språkvansker som har utfordringer med lesing og skriving.

For dem med språkvansker kan det også være svært nyttig med gode digitale ordbøker, apper som gir visuell støtte, eller som kan hjelpe til med organisering av lærestoff.

Det finnes også apper som passer for dem med matematikkvansker. Det finnes apper som har kalender- og oppgavefunksjoner, GPS og navigering. Det kan hjelpe med organisering av tid, sted og oppgaver. Det finnes også apper med kalkulatorverktøy, som lånekalkulator, valutakalkulator og omregning fra for eksempel inch til cm, eller som viser utregning av matematikkoppgaver som er nyttige i hverdagen.

Trykk for for lese mer om standardfunksjoner og apper.

Sjekk også ut disse fine filmene om teknologi fra prosjektet: Den digitale verktøykassa – hvordan lærer jeg best?

Scroll til toppen