Help

Særskilt tilrettelagt eksamen

Særskilt tilrettelagt eksamen

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen. Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal få forholdene lagt til rette på en sånn måte at de får vist kompetansen sin. Tiltakene skal så langt som mulig være tilpasset behovet til eleven.

Tiltakene må likevel ikke føre til at eleven får fordeler fremfor andre elever som ikke får tilrettelegging, elle...

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Logg inn Bli medlem

Særskilt tilrettelagt eksamen

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Tiltakene må likevel ikke føre til at eleven får fordeler fremfor andre elever som ikke får tilrettelegging, eller som er så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene.

Særskilt tilrettelagt eksamen er et enkeltvedtak. Det er rektor som fatter vedtaket og statsforvalteren som er klageinstans.

Rektor kan kreve sakkyndig uttalelse.

balance-gb05450ac3_1280

Reglene om særskilt tilrettelegging av eksamen er hjemlet i forskrift til opplæringsloven § 3-32 (grunnskole og videregående studiespesialisering) og § 3-61 (for videregående yrkesfag).

Legg merke til at det finnes en annen bestemmelse i forskriften om ansvar (§3-23) der det kommer frem at dem som er ansvarlige for å utarbeide eksamen også avgjør om eksamen kan gjennomføres med hjelpemidler og isåfall hvilke som er tillatt. Merk at hjelpemiddelbegrepet i denne sammenhengen betyr hjelpemidler for alle, for eksempel om det er lov å bruke linjal, internett, ordbok m.m. Avgrensninger som gjøres etter denne bestemmelsen, er likevel ikke til hinder for å søke om særskilt tilrettelagt eksamen etter §3-29.

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Les mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft.