Help

Rettigheter i yrkesfag

medlem Tilbake til rettigheter i skolen.

Rettigheter og regler for lærlinger og kandidater

balance-gb05450ac3_1280

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Logg inn Bli medlem
Tilbake til rettigheter i skolen.

Rettigheter og regler for lærlinger og kandidater

balance-gb05450ac3_1280

Lærling, praksisbrevkandidat, lærekandidat og kandidat for fagbrev på jobb

Det finnes flere måter å ta videregående opplæring i bedrift på. Opplæringsloven §4-1 beskriver forskjellen på disse:

  • Lærling: Lærekontrakt med sikte fagprøve eller svenneprøve
  • Praksisbrevkandidat: Opplæringskontrakt med sikte på en praksisbrevprøve.
  • Lærekandidat: Opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve (kompetanseprøve).
  • Kandidat for fagbrev på jobb: Kontrakt om opplæring på grunnlag av allsidig praksis og realkompetanse med sikte på fag- eller svenneprøve.

(Samlebegrep for alle de fire: Lærlinger og kandidater)

Bytte underveis

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du ikke klarer å oppnå den kompetansen som var tenkt, eller at du kan klare å oppnå en høyere kompetanse enn det som var tenkt, kan du bytte:

  • Fra lærekandidat til lærling eller praksisbrevkandidat.
  • Fra lærling til praksisbrevkandidat eller lærekandidat.
  • Fra praksisbrevkandidat til lærling eller lærekandidat.

Dette står i opplæringsloven § 4-6.

Rett til opplæring

I skolen: Når lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater får opplæring i skole, gjelder reglene for elever (oppl §4-1, andre ledd). Les mer på lover og regler for skolen.

I bedrift: Lærlinger og kandidater har rett til opplæring i samsvar med kontrakten som er inngått med lærebedriften (oppl §4-2). Av kontrakten skal det stå hvem som har ansvaret for de forskjellige delene av opplæringen etter den fastsatte læreplanen (oppl §4-5).

Rett til spesialundervisning og tilgang til PPT

I skolen: Når lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater får opplæring i skole, gjelder reglene for elever (oppl §4-1, andre ledd). Det inkluderer spesialundervisning og sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

I bedrift: Lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater har samme tilgang til PPT som elever i videregående (oppl §4-2, fjerde ledd). Kun lærekandidater har rett til spesialundervisning etter samme ordlyd som elever i skolen (oppl §4-2, femte ledd).