Help

Om standard-funksjoner og apper

medlem

Om standardfunksjoner og apper

Hjelpemidler for dem med dysleksi, dyskalkuli eller SSV?

Datahjelpemidlene som finnes i dag, gir først og fremst støtte i lesing og skriving. Det betyr at de er viktige for dem med dysleksi, men også for dem med språkvansker som har utfordringer med lesing og skriving.

For dem med språkvansker kan det også være svært nyttig med g...

Hvorfor får jeg ikke tilgang til mer av innholdet?

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Du kan melde deg inn her

LOGG INN

Om standardfunksjoner og apper

Hjelpemidler for dem med dysleksi, dyskalkuli eller SSV?

Datahjelpemidlene som finnes i dag, gir først og fremst støtte i lesing og skriving. Det betyr at de er viktige for dem med dysleksi, men også for dem med språkvansker som har utfordringer med lesing og skriving.

For dem med språkvansker kan det også være svært nyttig med gode digitale ordbøker, apper som gir visuell støtte, eller som kan hjelpe til med organisering av lærestoff.

Det finnes også apper som passer for dem med matematikkvansker. Det finnes apper som har kalender- og oppgavefunksjoner, GPS og navigering. Det kan hjelpe med organisering av tid, sted og oppgaver. Det finnes også apper med kalkulatorverktøy, som lånekalkulator, valutakalkulator og omregning fra for eksempel inch til cm, eller som viser utregning av matematikkoppgaver som er nyttige i hverdagen.

Standard utstyr

Ved valg av utstyr bør du ta hensyn til alder og hva du trenger hjelp til. Du må ha en datamaskin som er kraftig nok til å tåle hjelpemidlene du skal bruke. Se hvilke spesifikasjoner leverandøren av programvaren anbefaler. Krav til ytelse og kapasitet endrer seg raskt.

Maskinen bør være tilstrekkelig lett og liten til at den er grei å bære med seg, men også stor nok til at den er komfortabel å jobbe på. Tenk også på vekt og hva du ellers skal bære med deg. Er alle skolebøker digitale, veier sekken mindre.

Les med ørene!

Talesyntese er programvare som leser opp digital tekst. Tekst til tale finnes nå gratis på mange plattformer og programmer, også på smarttelefoner. Alle skrivestøtteprogrammer har en form for tekst til tale, og mange har valg mellom forskjellige stemmer og språk. Dette gjør at du kan lese all digital tekst med ørene.

For å kunne lese trykket tekst fra papir må teksten gjøres om til digital skrift. Du kan bruke en mobiltelefon eller et nettbrett til å ta bilde av tekst på papir, og gjøre den om til digital tekst som kan leses opp. Det er egne apper for dette. Prøv gjerne ut Microsoft Lens – den virker på alle plattformer og er gratis.

Det finnes også andre verktøy som kan brukes til å skanne inn tekst og få teksten opplest. Spør oss gjerne om råd om du vil vite mer.

Skriv med stemmen!

Diktering er å skrive med stemmen. Du kan bruke mobilen din, en iPad, nettsider for diktering eller programvare som er utviklet for dette. Du kan skrive tekstmeldinger, poste på Facebook eller skrive e-post med stemmen på smarttelefonen når diktering er aktivert.

Når du dikterer, får du ingen skrivefeil, men det kan komme feil ord! Du bør derfor alltid lytte gjennom teksten din etter du har diktert den.

Det er lettest å bruke diktering om du har en dialekt som ligner på bokmål, og har en god taleflyt. Du kan diktere all tekst eller bare enkeltord som du strever med å skrive. Det er viktig å øve mye på diktering. Selv om det virker enkelt at det du sier skrives opp, er det en treningssak å diktere lengre tekster med godt innhold. Spør oss gjerne om råd om du vil vite mer.

Stave- og skrivehjelp

Det finnes flere programmer som kan hjelpe til med å skrive tekst riktig. Programmene kan blant annet hjelpe til med å stave ord riktig, de har ordbøker som kan hjelpe til med å forklare og finne riktig ord, og de kan lese opp teksten. Du kan laste ned demo-versjoner på leverandørenes hjemmesider. Du kan også kontakte oss for å få vite mer om de forskjellige programmene, og hvordan du går frem for å søke om å få dem.

Digitale bøker og lydbøker i skolen

Skolebøker regnes som pedagogiske læremidler og er derfor ikke hjelpemidler slik som det andre som nevnes i dette kapittelet. Grunnen til at man gjør dette skillet er at hjelpemidler er NAVs ansvar, mens læremidler er skolens ansvar.

Digitale bøker og lydbøker kan være veldig nyttige for elever som har lesevansker.

I de digitale lærebøkene kan man få tekst opplest, notere i marg, og i det hele tatt jobbe som i en vanlig bok. Flere og flere skoler går over til å kjøpe digitale lisenser til digitale bøker istedenfor, eller i tillegg til, å kjøpe inn fysiske bøker.

Statped produserer lydbøker av lærebøker, og gjennom Skolelydbokordningen kan alle som trenger det, låne skolelydbøker helt gratis. Man kan lytte til bøkene på PC, nettbrett eller en smarttelefon.

Du har krav på tilrettelagte læremidler som en del av den tilpassete opplæringen. Det er viktig at du får bruke de bøkene som er best for deg.

For mange med lesevansker er digitale bøker med opplesningsfunksjon et bedre alternativ enn lydbøker fra skolelydbokordningen, fordi disse ofte mangler visuell støtte.

Alle med lesevansker har lånerett i Norsk Lyd- og blindeskriftsbibliotek: www.nlb.no. De har både skjønnlitteratur, skolelydbøker og pensum for høyere utdanning.

Apper og smarttelefoner

Løsninger som før var dyre og utilgjengelige, er nå bare et par klikk unna. Det lages apper for absolutt alt, og det kommer stadig nye. En liste over apper blir fort utdatert.

Nettsiden vår har oppdatert informasjon. Sjekk også ut vår Facebook-gruppe “Dysleksi Norge, nytt om IKT”. Her diskuteres alt mulig innenfor digital utvikling. Prøv deg frem – og del erfaringene dine med andre!

Her er en oversikt over funksjoner som finnes:

Standardløsninger

Alle smarttelefoner og nettbrett har innebygde funksjoner som det kan være greit å teste ut. Du finner dem som regel under innstillinger:

  • Stavehjelp
  • Endring av størrelse på bilder og tekst
  • Oversetting mellom forskjellige språk
  • Opplesning (tekst-til-tale)
  • Diktering (tale-til-tekst)

Oversetter

Man kan bruke telefonen sin til å oversette mellom språk. Tenk deg at du er i utlandet og trenger hjelp til å finne frem. Dem du møter snakker et språk du ikke forstår. Gjennom en app kan du velge språket de snakker, snakke inn det du vil si, på norsk, og få det oversatt til språket deres. Mobilen leser det opp høyt. De snakker inn svaret på sitt språk, mobilen oversetter og leser opp på norsk til deg. Genialt, ikke sant? Forslag: Google Translate finnes til både Android og iPhone.

Tankekart

Tankekartverktøy kan hjelpe med å strukturere, planlegge og organisere. Det bør ha mulighet for å legge inn bilder, video og notater, og det må være enkelt å flytte og omorganisere stikkordene. Forslag til app: Inspiration Maps til iPad og iphone eller MiMind til alle plattformer.

Bokstavtrening

Det finnes mange apper for bokstavinnlæring. Poio Read kan brukes i begynneropplæring, eller for dem som strever med å huske lydene.

Trening på tall og matematikk

Det finnes mange apper for å trene på matematikk. Dragonbox Numbers – serien har fargerike og morsomme apper, som har fokus på grunnleggende tall- og regneforståelse.

Fortellerapper

Mange synes det er vanskelig å formidle både skriftlig og muntlig. Da kan du bruke apper for visuell fremstilling til å lage dukketeater eller interaktive bøker med video, lyd og bilder. Forslag til app: Book Creator eller Puppet Pals (iOS).