Help

Lydbøker og hjelpemidler

Lydbøker og hjelpemidler

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Lydbøker 

Lydbøker kan være et godt hjelpemiddel for elever som strever med å lese. Elever som har blitt utredet og fått en sakkyndig vurdering der det bekreftes av eleven har lese- og skrivevansker, har rett på å låne og bruke lydbøker. Statped skolelydbøker tilbyr skoler, elever med lånerett og...

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Logg inn Bli medlem

Lydbøker og hjelpemidler

Grundig innføring. Tilbake til rettigheter i skolen.

Merk at en ny opplæringslov er vedtatt i Stortinget. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998 med forskrifter. Les mer på Utdanningsdirektoratet siden nettsider.

Det betyr at den gamle opplæringsloven fortsatt gjelder i skoleåret 2023/2024. Denne artikkelen baserer seg på den gamle opplæringsloven, og vil bli oppdatert når ny lov trer i kraft. 

Lydbøker 

Lydbøker kan være et godt hjelpemiddel for elever som strever med å lese. Elever som har blitt utredet og fått en sakkyndig vurdering der det bekreftes av eleven har lese- og skrivevansker, har rett på å låne og bruke lydbøker. Statped skolelydbøker tilbyr skoler, elever med lånerett og lærere å låne skolelydbøker gratis. Denne retten følger av åndesverkloven § 55.  

For at lydbok skal være et godt redskap bør eleven også ha tekstutgaven av boken og kjenne til hvordan læreboken er bygget opp. Eleven må også sette seg inn i hvordan han eller hun navigerer i lydboken. Gode lesestrategier før, under og etter lesing av teksten, kan også hjelpe til bedre forståelse. 

Statped og Norsk lyd og blindeskriftbibliotek (NLB) samarbeider om å gi tilgang til lydbøker. Elever som er registrert vil ha tilgang til begge institusjonene. 

Dersom Statped ber om at skolen dokumenterer låneretten, kan skolen sende attest per epost. PPT, logoped og lege kan også dokumentere dette.

Datahjelpemidler, programvare og utstyr 

Det er viktig å huske at årsakene og graden til en vanske kan variere fra person til person. Det er derfor vanskelig å gi generelle råd om hvilke hjelpemidler som passer for den enkelte. Det finnes heller ikke en fullstendig oversikt fra NAV om hva du kan søke om. NAV anbefaler å ta kontakt med skolen, PPT eller hjelpemiddelsentralen for å få konkrete råd og veiledning. Det finnes også et stort utvalg av hjelpemidler i Hjelpemiddeldatabasen (www.hjelpemiddeldatabasen.no).