Help

Hvorfor får jeg ikke tilgang til innholdet?


Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Du kan melde deg inn her

Hva har dysleksi, dyskalkuli og DLD til felles?

Ikke bare har disse vanskene mye til felles, det er faktisk ganske vanlig å ha flere av dem samtidig.

Intelligens

Når disse diagnosene stilles, må det utelukkes at utfordringene skyldes generelle evner. Vanskene som er spesifikke, har dermed ingenting med intelligens å gjøre.

Arv

Alle de tre vanskene er arvelige. Hvis det er vansker i familien, er det en god indikasjon på at også barn kan få slike vansker.

Livsvarige vansker

Vanskene går ikke over og vil være med deg inn i voksenlivet. Vanskene kan likevel forandre seg. Det finnes mye god hjelp som kan gjøre det lettere.

Følgevansker

Følgevansker er utfordringer som følger en diagnose, uten å være direkte diagnosekriterier. Mange opplever disse som en stor utfordring, og det er viktig å være klar over dem. Det er interessant at de samme følgevanskene gjelder for alle de tre vanskeområdene, uten at man helt vet hvorfor. Følgevansker kan være utfordringer med å lære forskjell på høyre og venstre, retningssans, å lære klokka og å ha tidsbegrep. Det er vanlig å ha vansker med grov- og finmotorikk, konsentrasjon og struktur. Mange strever også med lav selvtillit.

Spesifikke vansker

Alle de tre vanskene omtales som spesifikke vansker. Det betyr at vansken er hovedvansken og ikke kan forklares med andre vansker. Man kan for eksempel:

  • ha lesevansker pga. ADHD.
  • ha konsentrasjonsvansker pga. dysleksi.
  • ha både dysleksi og ADHD samtidig.

I en utredning vil man finne ut om en vanske er spesifikk og kan forklare andre vansker, eller om det finnes samtidige spesifikke vansker.

Samtidige vansker

Det går an å ha flere spesifikke vansker samtidig. Det er faktisk ganske vanlig og gjelder mange lærevansker.

Vi vet imidlertid ikke så mye om hvorfor det er sånn. Det finnes faktisk 95 ulike modeller for hvorfor lærevansker er relatert til hverandre.