Help

Hjelpetilbud for voksne

medlem

Hjelpetilbud for voksne

Hvilke hjelpetilbud finnes for voksne?

Det er en vanlig misoppfatning at det ikke lenger finnes noen hjelp å få med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker når man har blitt voksen. Det er heldigvis feil, men det kan være litt vanskelig å finne frem.

Det viktige første spørsmålet er: Hva trenger du hjelp til?

Mo...

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Logg inn Bli medlem

Hjelpetilbud for voksne

Hvilke hjelpetilbud finnes for voksne?

Det er en vanlig misoppfatning at det ikke lenger finnes noen hjelp å få med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker når man har blitt voksen. Det er heldigvis feil, men det kan være litt vanskelig å finne frem.

Det viktige første spørsmålet er: Hva trenger du hjelp til?

Mobilen som hjelpemiddel

Alle smarttelefoner og nettbrett har innebygde funksjoner som det kan være greit å teste ut. Du finner dem som regel under innstillinger:

  • Stavehjelp
  • Endring av størrelse på bilder og tekst
  • Oversetting mellom forskjellige språk
  • Opplesning (tekst-til-tale)
  • Diktering (tale-til-tekst)

Man kan også bruke telefonen sin til å oversette mellom språk. Tenk deg at du er i utlandet og trenger hjelp til å finne frem. Dem du møter snakker et språk du ikke forstår. Gjennom en app kan du velge språket de snakker, snakke inn det du vil si, på norsk, og få det oversatt til språket deres. Mobilen leser det opp høyt. De snakker inn svaret på sitt språk, mobilen oversetter og leser opp på norsk til deg. Genialt, ikke sant?

Andre programmer og støtte fra NAV

Hvis du bruker PC eller mac finnes det også andre hjelpemidler. Det finnes flest programmer som hjelper deg med lesing og skriving. Men det finnes også programvare som kan hjelpe med andre ting. Sjekk hvilke programmer du kan søke om fra NAV.

Lenke til søknadsskjema.

Tilgang til bøker/lydbøker

Alle som har lesevansker kan låne bøker hos Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek. De har et stort utvalg bøker og det er helt gratis! Finn bøker og bli låner her.

Fullføre grunnskolen eller videregående opplæring

Her kan du lese mer om dine rettigheter i voksenopplæringen.

Fagskoleutdanning eller høyere utdanning

Her kan du lese mer om dine rettigheter og muligheter i fagskoleutdanning eller høyere utdanning.

Arbeidslivet

Her kan du lese mer om dine rettigheter i arbeidslivet.

Hjelp til å komme i jobb

NAV har et tilbud til deg som ønsker å komme i jobb. Les mer på NAV sine nettsider.