Help

Hjelpemidler og selvfølelse

medlem

Hjelpemidler og selvfølelse

Flere studier viser at elever med lese- og skrivevansker har dårlig psykisk helse, nedstemthet og uro. De føler seg mislykket i skolen og føler skam overfor medelever og lærere. De som jobber hardt og får bedre ferdigheter, kjenner likevel på skuffelse. Kanskje fordi innsatsen ikke står i forhold til resultatene?

De som bruker kompenserende ...

Denne siden er tilgjengelig for personlige medlemmer.

Les mer om medlemskap her!

Logg inn Bli medlem

Hjelpemidler og selvfølelse

Flere studier viser at elever med lese- og skrivevansker har dårlig psykisk helse, nedstemthet og uro. De føler seg mislykket i skolen og føler skam overfor medelever og lærere. De som jobber hardt og får bedre ferdigheter, kjenner likevel på skuffelse. Kanskje fordi innsatsen ikke står i forhold til resultatene?

De som bruker kompenserende datahjelpemidler, har derimot ikke slike tegn på dårlig psykisk helse. De får også bedre ferdigheter selv om dette ikke er trent spesifikt på. I tillegg til dette kommer hjelpemidlenes hovedfunksjon, nemlig å la elever med lese- og skrivevansker få tilgang til tekst/informasjon (lese) og å produsere egen tekst (skrive).

De som ellers hadde hatt dårligere muligheter i skole, utdanning og arbeidsliv, kan istedenfor forfølge sine karrieredrømmer basert på interesser og kvalifikasjoner.

Bruk av kompenserende datahjelpemidler er viktig både for selvfølelse og skolefaglige resultater. Å nyttiggjøre seg disse hjelpemidlene er likevel ikke noe som kommer av seg selv.

Elevene må få god oppfølging og legge ned innsats selv.

Vil du vite mer? Sjekk ut kildene:

Gough, P. B., og Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education.

Lindeblad, E., Svensson, I. og Gustafson, S. (2016). Self-concepts and psychological well-being assessed by Back youth inventory among pupils with reading difficulties. Reading Psychology.

Fälth, L., og Svensson, I. (2015). An app as reading glasses – A study of the interaction between individual and assistive technology for students with dyslexic profile. International Journal of Teaching and Education.