Matematisk kompetanse og matematikkferdigheter

Denne artikkelen er en språklig og visuelt redigert utgave av en artikkelen "Matematisk kompetanse og matematikkferdigheter " hentet fra Dysleksi Norges ressurssamling "Faglige retningslinjer spesifikke matematikkvansker", utgitt i 2020. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen.


Alle elever har rett til å utvikle hele sin matematiske kompetanse. Det gjelder selvfølgelig også elever med spesifikke matematikkvansker. Det er derfor viktig at alle elever får arbeide med matematikk på en slik måte at alle delene av den matematiske kompetansen blir ivaretatt, og at de får mulighet til å arbeide med alle kjerneelementene. I læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20) er kjerneelementene i matematikk som følger:

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.