Logg inn

Help

For personlige medlemmer

«Min side» gir tilgang til medlemsbladet digitalt og lar deg gjøre endringer i ditt medlemskap:

https://dysleksinorge.no/min-side/

En mer omfattende innloggingsløsning for personlige medlemmer er under arbeid!

For fagmedlemmer