Leseopplæring: Fonologisk bevissthet 

Help

Leseopplæring: Fonologisk bevissthet 

Denne artikkelen er en visuelt og språklig redigert utgave av en artikkelen «Fonologisk bevissthet» hentet fra Dysleksi Norges ressursamling «Når lesing blir vanskelig. Om begynneropplæring i lesing. Hvilke elever trenger ekstra støtte? Og hva slags støtte trenger de?» av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2022. Den originale artikkelen finner du i den digitale utgaven av utgivelsen.


Når barnet kommer til skolen for første gang, kommer det med en forventning om å lære å lese og skrive. For de fleste er dette en forventning som blir innfridd, men for noen er dette starten på en årelang kamp. Lærerens kompetanse om hvordan fonologisk bevissthet og ordlesningsstrategier utvikles, er en grunnleggende forutsetning for å gi elever tilpasset leseopplæring og for å kunne støtte elever som har stagnert i sin leseutvikling. 

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem