Landsstyret

Help

Landsstyret i Dysleksi Norge blir valgt på landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert tredje år og består av delegater som blir valgt av lokallagene.

Forrige landsmøte var i september 2021 i Lørenskog. Neste landsmøte er i 2024.

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer. Minst fem av disse skal selv ha dysleksi eller være nærmeste pårørende til en dyslektiker.

Landsstyret har ansvaret for ledelsen av organisasjonen. De skal gjennomføre landsmøtets vedtak og arbeidsplan. De skal støtte lokallagene i deres arbeid og også gjennomføre egne tiltak.

Landsstyret i Dysleksi Norge står i en trapp
Landsstyret 2021-2024
Leder: Katrin Dahlstrøm. (2021-2024)
Katrin har dysleksi selv, og en datter med dysleksi og en sønn med spesifikke språkvansker. Hun har vært leder i Dysleksi Sunnmøre i ti år, og medlem i landsstyret siste periode. Fanesaken til Katrin er at det skal bli like naturlig å prate om og å tilrettelegge for dem med spesifikke lærevansker som det at noen barn trenger briller. Hun vil jobbe for en felles standard på norske skoler.

Nestleder: Vidar Tønnesland.
Vidar har en sønn med dysleksi og har vært aktiv i styret til Dysleksi Kristiansand de ti siste årene, som medlem, nestleder og leder. Vidars fanesaker er tilrettelegging for dem med dysleksi, voksne med dysleksi og dysleksivennlige arbeidsplasser.

Nestleder: Mette Marie Berntsberg.
Mette Marie har både dysleksi selv og en sønn med dysleksi. Hun er leder i Dysleksi Bergen og har sittet i landsstyret i en periode. Hun sitter også i valgkomiteen i FFO Hordaland. Mette er opptatt av at alle skal få den tilretteleggingen de trenger, uansett behov og livssituasjon. Hun driver selv en dysleksivennlig trafikkskole, og vil jobbe for at flere skal bli det.

Styremedlem: Anne Cathrine Høvik.
Anne Cathrine har både dysleksi og spesifikke språkvansker selv, og barn med dysleksi og spesifikke språkvansker. Hun jobber som spesialpedagog i voksenopplæringen. Hun er utdannet vernepleier, men har også PPU og fag innen spesialpedagogikk. Anne Cathrine er leder i Dysleksi Nedre Østfold og superbruker. I tillegg har hun vært leder på språkskolen i England, ungdomstreff og sommerleirer i mange år. Hun har også holdt mange kurs, særlig innen datahjelpemidler.

Styremedlem: Guro Bergseth.
Guro har en sønn med spesifikke språkvansker. Hun er barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Hun har et enkeltmannsforetak hvor hun tilbyr rådgivning, foredrag og kurs. Guro var med i FBS (Foreldreforeningen for barn med språkvansker) i 11 år. Først som lokallagsleder i Stavanger og deretter som leder sentralt (9 år). Guro har også sittet i Statpeds brukerråd for språk tale i 13 år. Nå er Guro leder i Dysleksi Stavanger. Hun har også sittet i Dysleksi Norges fagutvalg og vært med på å utvikle faglige retningslinjer for utredning, kartlegging og oppfølging av elever med dysleksi, i tillegg til nettkurset om SSV og Barn og språk.

Styremedlem: Dag Anders Kjærnes.
Dag Anders har selv dysleksi og er styremedlem i Dysleksi Oslo. Han har jobbet som frivillig i mange år, mest for barn og ungdom. Han har også vært speiderleder helt siden han selv var aktiv speider, og har hatt ansvar for landsomfattende aktiviteter i Speiderforbundet. Han har også jobbet med funksjonshemmede og tilpasninger i arbeidslivet, og har sittet i flere styrer.

Styremedlem: Frøydis Kosmo.
Frøydis har to barn, begge med dysleksidiagnose. Hun har kjent på kroppen hva det vil si å være forelder til barn som strever, og at det kan kreve mye av foreldre å få på plass den hjelpen som trengs, og at det ikke er en selvfølge å få hjelp. Hun er opptatt av at de med dysleksi og SSV skal få den hjelpen de trenger, hjelpemidler som gjør skolehverdagen god, og at de skal oppleve seg inkludert og ha god mestring.
Frøydis har jobbet innenfor psykisk helsevern i mange år. Hun ser hvilke konsekvenser denne typen utfordringer kan ha for mestringsfølelse og selvfølelse i skolehverdagen, arbeidslivet og livet generelt, hvilke konsekvenser det kan ha for den enkelte, men også for samfunnet som helhet, ved ikke å satse tidlig og i tilstrekkelig grad på denne gruppen.

Kristin Danielsen Aunan (vara).
Kristin har selv dysleksi og er utdannet spesialpedagog, med en bachelor i pedagogikk. Kristin var aktiv i Dysleksi Molde i tenårene og satt også som ungdomsrepresentant i fylkeslaget Møre og Romsdal. Da hun flyttet til Trondheim, ble hun kontaktperson i Trondheimsregionen, som ikke hadde et aktivt lokallag på det tidspunktet.

Jakob Jilani Habib Wang (vara).
Jakob er 27 år og har vært med i Dysleksi Norge i et par år. Han har sittet i styret i Dysleksi Nedre Buskerud i snart to perioder. Han brenner for at alle med dysleksi som han selv, skal få en trygg hverdag og oppleve mestring, uansett om det er på skolen, under fritidsaktiviteter eller på jobben.

Siv Wollstad (vara).
Siv har lang erfaring med SSV, impressive og ekspressive språkvansker, da hun har en sønn med vansken. Hun er utdannet allmennlærer, har tatt spesialpedagogikk og jobber på en barneskole i Ålesund. Hun sitter som kasserer i Dysleksi Sunnmøre.

Ungdomsrepresentant: Daniel Lie.
Daniel er leder av Dysleksi Ungdom og er ungdommenes representant i landsstyret.

Merknad: Synnøve Wilhelmsen søkte permisjon fra sitt verv i styret da hun fikk tilbud om en vikariatstilling i sekretariatet. Anne Cathrine Høvik rykket opp fra vara til ordinært styremedlem.