Landsstyret

Help

Landsstyret i Dysleksi Norge blir valgt på Landsmøtet. Landsmøtet avholdes hvert tredje år og består av delegater som blir valgt av lokallagene.

Forrige landsmøte var i april 2018 i Oslo. Neste Landsmøte er i 2021.

Landsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom landsmøtene. Det består av leder, 1. nestleder, 2. nestleder, fire styremedlemmer og fire varamedlemmer. Minst fem av disse skal selv ha dysleksi eller våre nærmeste pårørende til en dyslektiker.

Landstyret har ansvaret for ledelsen av organisasjonen. De skal gjennomføre landsmøtets vedtak og arbeidsplan. De skal støtte lokallagene i deres arbeid, og også gjennomføre egne tiltak.

Leder: Knut Rinden (2015-2021)
Knut har en datter med dysleksi, og en med bipolar lidelse. Han startet opp og ledet Dysleksi Lørenskog fra 2010 til 2015. Han jobber aktivt for å få kommunen sin til å prioritere arbeid med lærevansker og motivere skoler til å søke om å bli Dysleksivennlige. Knut er spesielt opptatt av god kompetanse i organisasjonen og samarbeid mellom alle ansatte og tillitsvalgte, i tillegg til markedsføring av Dysleksi Norge og våre saker. Hans hjertesak er å «minne alle» på at det viktige arbeidet i Dysleksi Norge, aktivitet og medlemsverving skjer ute i lokallagene og blant våre eksisterende medlemmer.

Nestleder: Rita Lie.
Rita har matematikkvansker selv og barn med dysleksi og språkvansker. Hun er spesialpedagog i barnehage og har fagutdanning innen barns språkutvikling og språkvansker hos barn. Hun har også et eget foretak som foredragsholder. Rita startet Dysleksi Romerike og er fortsatt leder der. Hun er også med i Dysleksi Norges fagutvalg og er brukerrepresentant i Statpeds brukerråd for språk og tale. Hun har også sittet i landsstyret i en periode som styremedlem. Ritas hjertesak er at hverdagen til barn, ungdom og voksne skal bli bedre. For at det skal skje, må kunnskap om og inkludering av mennesker med de ulike læreutfordringene styrkes i samfunnet, på skolen, fritiden og i arbeid.

Nestleder: Katrin Dahlstrøm.
Katrin har dysleksi selv, og ei datter med dysleksi og en sønn med spesifikke språkvansker. Hun har vært leder i Dysleksi Sunnmøre i snart ti år, og medlem i landsstyret siste periode.Fanesaken til Katrin er at det skal bli like naturlig å prate om og å tilrettelegge for de med spesifikke lærevansker som det at noen barn trenger briller. Hun vil jobbe for en felles standard på norske skoler.

Styremedlem: Anne-Cathrine Høvik.
Anne Cathrine har både dysleksi og spesifikke språkvansker selv, og barn med dysleksi og spesifikke språkvansker. Hun jobber fast som lærer i barneskolen og som vikar på videregående. Hun er utdannet vernepleier, men har også PPU og fag innen spesialpedagogikk. Anne Cathrine er leder i Dysleksi Nedre Østfold og superbruker. I tillegg har hun vært leder på språkskolen i England, ungdomstreff og sommerleirer i mange år. Hun har også holdt mange kurs, særlig innen datahjelpemidler.

Styremedlem: Mette Marie Berntsberg.
Mette Marie har både dysleksi selv, og en sønn med dysleksi. Hun er leder i Dysleksi Bergen og Hordaland og har sittet i landsstyret i en periode. Hun sitter også i valgkomiteen i FFO Hordaland. Mette er opptatt av at alle skal få den tilretteleggingen de trenger, uansett behov og livssituasjon. Hun driver selv en dysleksivennlig trafikkskole, og vil jobbe for at flere skal bli det.

Styremedlem: Jan-Erik Frisli.
Jan-Erik har en sønn med dysleksi, og har selv store lesevansker, men han har aldri blitt utredet for dysleksi. Han er adjunkt med tilleggsutdannelse, og har tatt pedagogkurset i Lydfargemetoden. Jan Erik er styremedlem i Dysleksi Nord-Trøndelag. Han har et stort engasjement for foreldre som ikke får den hjelpen de har behov for, og deler gjerne av sin erfaring og kunnskap for å hjelpe andre. Han er også en av tre sertifiserte Irlen-screenere i Norge.

Styremedlem: Dag Anders Kjærnes.
Dag Anders har selv dysleksi, og er leder i Dysleksi Oslo. Han har jobbet som frivillig i mange år, mest for barn og ungdom. Han har også vært speiderleder helt siden han selv var aktiv speider, og har hatt ansvar for landsomfattende aktiviteter i Speiderforbundet. Han har også jobbet med funksjonshemmede og tilpasninger i arbeidslivet, og har sittet i flere styrer.

Kristin Danielsen Aunan (vara).
Kristin har selv dysleksi og er nyutdannet spesialpedagog, med en bachelor i pedagogikk.Kristin var aktiv i Dysleksi Molde i tenårene og satt også som ungdomsrepresentant i fylkeslaget Møre og Romsdal. Da hun flyttet til Trondheim, ble hun kontaktperson i Trondheimsregionen, som ikke hadde et aktivt lokallag på det tidspunktet.

Fredrik Holm (vara/i permisjon).

Guro Bergseth (vara).
Guro har en sønn med spesifikke språkvansker. Hun er barnehagelærer med master i spesialpedagogikk. Hun har et enkeltmannsforetak hvor hun tilbyr rådgivning, foredrag og kurs. Guro var med i FBS (Foreldreforeningen for barn med språkvansker) i 11 år. Først som lokallagsleder i Stavanger og deretter som leder sentralt (9 år). Guro har også sittet i Statpeds brukerråd for språk tale i 13 år. Nå er Guro leder i Dysleksi Stavanger. Hun har også sittet i Dysleksi Norges fagutvalg og vært med på å utvikle faglige retningslinjer for utredning, kartlegging og oppfølging av elever med dysleksi, i tillegg til nettkurset om SSV og Barn og språk.

Arild Hesselberg Indby (vara).

Ungdomsrepresentant: Sofie Eline Finneid
Sofie har vært leder av Dysleksi Ungdom og er ungdommenes representant i landsstyret.