Landsmøte 2024

Help

Dysleksi Norges landsmøte i 2024 avholdes på Radisson Oslo Airport Hotel West lørdag 1. juni til søndag 2. juni 2024.

Viktige datoer før landsmøtet

1. mars: Påmeldingen åpner

1. april: Frist innmelding av saker og påmeldingsfrist

1. mai: Utsendelse av sakspapirer (§10.13)

6. mai kl. 18-19: WEBINAR! Gjennomgang av sakspapirene.

Lokallag, fylkes- og regionlag og Dysleksi Ungdom kan sende delegater til landsmøtet. Delegater har talerett, forslagsrett og stemmerett. Lokal-, fylkes- og regionlag velger sine delegater på sine årsmøter i mars.

Her ser du antall delegater fra lokallagene til Dysleksi Norges landsmøte 2024.

Alle medlemmer som har betalt kontingent, har adgang til landsmøtet med observatørstatus.

Program

Klikk her for å se foreløpig program.

Priser

 • 1. delegat: 500,-
 • 2+. delegat: 1500,-
 • Egenandel reise: 1000,-
 • Observatør: 3000,- 
 • Merk at observatører ikke får dekket reise.
 • Prisene gjelder overnatting fra lørdag til søndag, alle måltider på lørdag, frokost og lunsj på søndag.
 • Delegat uten overnatting: 0,-
 • Observatør uten overnatting: 1500,-
 • Tillegg for overnatting fra fredag: 1000,-
 • Middag: 500,-
 • Middag på lørdag er inkludert for alle som overnatter fra lørdag til søndag. For dem som kommer på fredag og for dem som deltar uten overnatting, kommer middag i tillegg.

Påmelding

Meld deg på ved å fylle ut dette skjemaet.

§ 10.14    Saksliste for landsmøtet:

 • Konstituering:
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av 1. og 2. møteleder
  • Valg av 2 referenter
 • Valg av protokollkomité (to delegater)
 • Godkjenning av saksliste
 • Godkjenning av forretningsorden
 • Dysleksi Norges beretning for perioden
 • Dysleksi Norges regnskap for perioden
 • Orientering om budsjett for inneværende år
 • Eventuelle vedtektsendringer
 • Debattsaker
 • Handlingsplan og prinsipprogram
 • Valg
  • Landsstyrets medlemmer velges særskilt
  • Valgkomité, valgkomiteens leder velges særskilt.
  • Økonomiutvalget
  • Kontrollutvalget
  • Revisor
 • Fastsetting av medlemskontingent for neste periode
 • Fastsetting av styrets godtgjørelse for neste periode