Help

Landsmøte 2021

Personer mingler i pausen av en konferanse

Dysleksi Norge avholder landsmøte 25. og 26. september på Thon Hotel Triaden i Lørenskog.

2021 er et annerledes år å holde landsmøte, selv om vi alle håper det blir så normalt som mulig. Forhåpentligvis er samfunnet snart normalt igjen. Dette vet vi imidlertid ingenting om på det nåværende tidspunkt, og vi vet heller ingenting om når vi får vite det. Landsstyret har derfor besluttet å begrense antall deltagere som er fysisk til stede, uten å begrense delegatrettigheter eller stemmetall.

Antall delegater lokal- og fylkes/regionlag får, beregnes etter medlemstallet pr. 01.01. i landsmøteåret. Det vil si betalende medlemmer foregående år. Lokallagene får tilsendt informasjon om hvor mange delegater de har. I tillegg har Dysleksi Ungdom syv delegater.

Merk: For å kunne være lokallagets delegat må man være betalende medlem i organisasjonen i 2021. Sekretariatet kontrollerer påmeldte delegater mot medlemsregisteret.

Slik fungerer deltager- og delegatfordelingen i 2021:

  • Fylkes- og regionlag: 1 delegat med 1 stemme.
  • Lokallag med inntil 100 medlemmer: 1 delegat med 2 stemmer.
  • Lokallag med inntil 400 medlemmer: 1 delegat med 2 stemmer + 1 delegat med 1 stemme.
  • Lokallag med over 400 medlemmer: 2 delegater med 2 stemmer hver.
  • Dysleksi Ungdom: 7 delegater med 1 stemme hver.
  • Observatører: Kun digital deltagelse. Ingen stemmerett. (Alle medlemmer kan være observatør).

Antall delegater fra lokallagene til Dysleksi Norges Landsmøte 2021

PRISER

  • Landsmøtedeltagelse: 0 kroner
  • Egenandel reise: 1000 kroner

Prisen gjelder overnatting fra lørdag til søndag, møtedeltagelse samt frokost og lunsj lørdag og søndag, og festmiddag på lørdag. Dysleksi Norge dekker reise utover 1000 kroner. Prisen gjelder både 1. og 2. delegat.

  • Ekstra overnatting: 1000 kroner. Gjelder overnatting fra fredag til lørdag. Inkluderer middag på fredag kveld.

Lokallag som: er nyoppstartet/ har svak økonomi/ har lang eller dyr reisevei, kan søke om å få kompensert deler av egenandelen. Send en mail til lm2021@dys.no før 01. april 2021.

Ordinær påmeldingsfrist: 25. juni 2021.

Spørsmål?

Send dem til lm2021@dys.no eller ring på 22 47 44 50.