Læringsfilmer for barn: Den digitale verktøykassa – hvordan lærer jeg best?

Help

Dysleksi Norge har sammen med ADHD Norge laget en serie læringsfilmer, som skal stimulere barn og unge med dysleksi, spesifikke språkvansker og/eller ADHD i aldersgruppen 9–13 år til å ta i bruk digitale hjelpemidler.

Filmene viser deg hvordan du kan bruke hjelpemidler i praksis og vil kunne gi en god inngang til læring. Se og lær hvordan du kan lese med ørene, diktere på ulike måter, oversette tekst til ulike språk og benytte skrive- og retteprogram.

Filmene i den digitale verktøykassa er laget med barn og for barn slik at de selv skal få lyst til å prøve ut et digitalt hjelpemiddel.

Hovedmålet er at barn og unge skal bli mer selvstendige i sitt eget læringsarbeid og ta egne valg i læringssituasjonen. Videre er målet å fremme kritisk tenkning, økt digital kompetanse basert på vitenskapelig metode og å få en bedre forståelse for hva som fungerer best for en selv.

Diktering på mobil

I stedet for å skrive sms på mobil kan du lese inn meldingen muntlig. Denne filmen viser deg hvordan.

Diktering i Word

I stedet for å skrive selv, kan du si ordene høyt, og programmet vil skrive det for deg. Denne filmen viser deg hvordan du kan bruke diktering i Word.

Flere tips om diktering

Få tekst lest opp med mobilen! (Microsoft Lens)

I stedet for å lese teksten selv, kan du ta bilde av teksten og få den lest opp på mobil eller nettbrett. Denne filmen lærer deg å bruke Microsoft Lens.

Oversette tekst med mobilen

I stedet for å oversette et annet språk til norsk, vil denne appen oversette for deg. Denne filmen lærer deg å oversette tekst i et annet språk til norsk, samt få teksten lest opp. Her lærer du å bruke Google Translate.

Spør mobilen om hjelp!

I denne filmen lærer du om hvordan du kan bruke Siri.

Program som hjelper deg å skrive

Ulike ord kan være vanskelige å skrive riktig. I denne filmen vises det bruk av lese- og støtteprogrammet Lingdys.

Les mer

Flere aktuelle saker fra Dysleksi Norge