Konsekvenser av Hurdalsplattformen

Help
Forsiden av Hurdalsplattformen

Skroter språkkartlegging i barnehagene

I den nye regjeringsplattformen fremgår det at den nye regjeringen skal skrote språkkartlegging i barnehagene. Dysleksi Norge er bekymret for de barna med språkvansker som trenger systematisk observasjon for å bli fanget opp, og systematiske tiltak for å følges opp.

Pauser utvikling av nye nasjonale prøver

Den nye regjeringen vil sette utviklingen av nye nasjonale prøver på pause. Det vil ytterligere aktualisere arbeidet med tilrettelegging av prøvene. Elever som har vedvarende og dokumenterte vansker, bør bruke prøvene for å vise hva de kan, og ikke bare bekrefte hva de ikke kan.

Flere spesialpedagoger i skolen

Det er gledelig å se at den nye regjeringen vil jobbe for flere spesialpedagoger i skolen og flere pedagoger i barnehagen. Vi er spente på hvilke tiltak som vil igangsettes for å sikre dette.

Et tryggere arbeidsliv

Den nye regjeringen skriver at de vil ha «arbeid til alle i et tryggere arbeidsliv». Dysleksi Norge håper at den nye regjeringen også vil rette fokuset mot de mange arbeidstagerne med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.