Klagemuligheter. Har ikke eleven fått tilpasset opplæring?

Help

Skolen skal gi eleven tilpasset opplæring. Dette behøver ikke å søkes om.
Hvis eleven ikke får tilpasset opplæring, og har dårlig læringsutbytte, er det mulig å klage.
Vi hjelper medlemmer som kontakter oss om dette.