Klagemuligheter. Har eleven fått avslag på søknad om spesialundervisning?

Help

Dere kan klage hvis dere er uenige i et avslag.

Fyll ut Klagemal avslag spesialundervisning og send til rektor.
Klagen må sendes innen tre uker fra dere fikk brevet fra rektor.
Hvis rektor ikke vil gjøre endringer, skal rektor sende klagen videre til Statsforvalteren.