Kjennetegn på dysleksi

Help

Kjennetegn på dysleksi

Av: Åsne Midtbø Aas

Dysleksi er en vanlig vanske, ca. 5-7 % av befolkningen har denne utfordringen (Helland, 2019). Det betyr at det sitter minst en til to elever med dette i alle klasserom. Derfor trenger alle lærere å ha kunnskap om kjennetegn, og enda viktigere: Hvordan en skal legge til rette for denne elevgruppen.

Innenfor fagfeltet bruker en ofte begrepet spesifikke lese- og skrivevansker. I møte med elev, foreldre og lærere er det lurt å bruke begrepet ...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem