Help

Kjennetegn på dysleksi: videregående og voksne

Av: Åsne Midtbø Aas

Det er mange som kommer til videregående skole med lese- og skriveutfordringer som ikke er utredet. Erfaringen fra våre Dysleksivennlige videregående skoler er at de utreder mange.

Særlig elever med gode læreforutsetninger, og gode arbeidsvaner blir oversett.

Elever i videregående og andre voksne vil ha noen av de samme kjennetegnene som vi ser hos yngre elever, men det at vanskene er vedvarende er helt klart et tydelig tegn. Mange leser ka...

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem

Av: Åsne Midtbø Aas

Det er mange som kommer til videregående skole med lese- og skriveutfordringer som ikke er utredet. Erfaringen fra våre Dysleksivennlige videregående skoler er at de utreder mange.

Særlig elever med gode læreforutsetninger, og gode arbeidsvaner blir oversett.

Elever i videregående og andre voksne vil ha noen av de samme kjennetegnene som vi ser hos yngre elever, men det at vanskene er vedvarende er helt klart et tydelig tegn. Mange leser kanskje nøyaktig, men sakte. Da blir det vanskelig med store mengder fagstoff. De vil ofte fortelle at de sliter med skriving, både ortografisk, men også innholdet. De skriver ofte lite og kort. Dette gjelder ikke alle, men mange.

Dette er ofte mennesker med gode muntlige ferdigheter, der spriket mellom skriftlige og muntlige ferdigheter blir stor.

Kjennetegn på dysleksi på videregående skole og hos voksne:

1. Personen har dårlig leseflyt. Dette vil du høre om personen skal lese høyt for deg. Sjekk leseflyt, god intonasjon, og om eleven leser korrekt.

2. Personen gjør mange skrivefeil. I samtale med den det gjelder vil det ofte komme frem at det er vanskelig å se sine egne skrivefeil.

3. Personen unngår å lese og skrive. Dette gjelder absolutt ikke alle, men det er svært mange som forteller at de har gode strategier for å unngå å skrive.

4. Personen skriver sakte, kort og med et enkelt språk.  Se etter spriket mellom muntlige ferdigheter og det personen produserer skriftlig.

5. Personen har problemer med tekststruktur og med å uttrykke seg skriftlig.

Mange av de som blir oppdaget seint kan fortelle at de alltid har slitt med lesinga, og at de bruker mye tid for å få med seg innhold i en tekst. Det er ofte mennesker som er flinke muntlig, og som har god lyttekompetanse. For mange er løsningen å lese mange ganger, eller ha noen til å lese over det de skriver. Jeg pleier ofte å si at dysleksi blir en tidsvanske. Uten riktig kompensering vil det være svært krevende å gjennomføre studier, og også fungere i et arbeidsliv med stort krav til skriftlige ferdigheter.

Her kan du lese om kjennetegn for dysleksi de ulike gruppene:


Kilder:

Dysleksi Norge: Faglige retningslinjer for kartlegging, utredning og oppfølging av elever med dysleksi, 2.utg. Oslo: Dysleksi Norge, 2019