Kjennetegn på dysleksi: barnehage

Help

Kjennetegn på dysleksi: barnehage

Av: Åsne Midtbø Aas

Det er ikke vanlig at vi setter diagnose så tidlig som i barnehagen, men det er forskning som sier at barns språkutvikling i barnehage er viktig å følge med på slik at en kan forebygge. Det er slik at hvis et barn sliter med språkutvikling i barnehagen, er det svært sannsynlig at den samme personen vil ha vansker med lesing og skriving i mellomtrinnet, hvis en ikke setter inn tiltak. Derfor er godt og systematisk språkarbeid i barnehage svært viktig....

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem