Kan jeg få fagbrev selv om jeg ikke har bestått i alle fag?

Help

Fagbrev kan i særlige tilfeller utstedes med “ikke bestått” i inntil to fellesfag. Dette gjelder elever som har store vansker/og eller som har mottatt spesialundervisning. Gjelder ikke for dem som er i voksenopplæring. Du søker til rektor og må legge ved den sakkyndige vurderingen. Merk: Hvis du ikke har det fra før, kan det vurderes etter at du har hatt eksamen. Dette står i forskrift til opplæringsloven § 3-42.