Kalkulator som tilrettelegging ved eksamen

Help

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Elever som har dyskalkuli (spesifikke matematikkvansker), kan nå søke om å få bruke kalkulator ved eksamen. Det har de ikke kunnet tidligere.

Barnehender med kalkulator og linjal

I forskrift til opplæringsloven § 3-29 står det at elever og privatiser med behov for særskilt tilrettelegging skal få forholdene lagt til rette slik at de får vist sin kompetanse utfra kompetansemålene i faget. Tiltaket må så langt som mulig være tilpasset behovet til den enkelte, men skal likevel ikke gi eleven fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Tilretteleggingen kan heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i fag.

Hva betyr det?

Dette betyr at eleven skal få kompensere for de utfordringene en eventuell diagnose gir. Meningen er at man skal kunne stille likt (i hvert fall likere) med de andre elevene, men uten å få fordeler. Hvis en svaksynt elev får bruke briller, så er ikke det en fordel, men en mulighet til å stille likt. Det samme kan man tenke om skrivestøtte for en med skrivevansker, lesestøtte for en med lesevansker, eller kalkulator for en med matematikkvansker.

Men er det i strid med kompetansemålene? Dette er et litt vanskeligere spørsmål.

Poenget med eksamen er å finne ut om eleven har lært det eleven skal lære ifølge kompetansemålene. Vanligvis vurderer man over tid hva som er rimelig tilrettelegging etter kompetansemålene, og det etablerer seg en praksis. Men siden kompetansemålene er nye i 2020, er også praksis ny.

Hvis du mener at å få bruke kalkulator under eksamen er avgjørende så du får vist hva du kan, bør du søke til rektor. Forhør deg gjerne med PP-tjenesten også!

Hvem bestemmer?

  • Elever sender søknad til rektor, som avgjør. Rektor kan kreve en sakkyndig uttalelse.
  • Privatiser må legge ved en sakkyndig uttalelse i søknad til fylkeskommunen, som avgjør.
  • I begge tilfeller er avgjørelsen et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.

Bakgrunn

Tidligere var dette ikke mulig på grunn av et rundskriv som slo fast at ved todelt og sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi LK06, kunne ikke kalkulator tillates som hjelpemiddel, og heller ikke som særskilt tilrettelegging for elever med for eksempel dyskalkuli. Med nye læreplaner etter fagfornyelsen vil ikke dette rundskrivet være gjeldende. Det betyr at det nå er mulig å søke om å bruke kalkulator ved eksamen.

Les også: