Innslag om skolesvikt på NRK radio

Help

Den 6. november sendte NRK disse fire radioinnslagene på NRK Oslo og Viken, avd. Fredrikstad. Innslagene er basert på en forskningsrapport utarbeidet i forbindelse med et prosjekt fra Dysleksi Norge og ADHD Norge: «Den digitale verktøykassa – Hvordan lærer jeg best?».

Rapporten konkluderer med at mange elever ikke har tilgang til nødvendige digitale hjelpemidler i skolehverdagen.

Hør alle radioinnslagene her – alle innslagene er litt forskjellige: