Hva skal en sakkyndig vurdering inneholde?

Help

Det er viktig at den sakkyndige vurderingen inneholder detaljert info om blant annet:

  • Har eleven behov for datahjelpemidler (lesehjelpemidler og skrivehjelpemidler)?
  • Hva er nødvendig datautstyr (PC, nettbrett)?
  • Har eleven behov for lydbøker eller andre former for tilrettelagte bøker?
  • Hvilken tilretteleggingsform vil gi eleven mulighet til å vise hva han eller hun kan (bruk av datahjelpemidler, lengre tid, muntlig eventuelt kombinert muntlig/skriftlig prøveform)?
  • Vil eleven ha problemer med å greie begge målformene (bokmål og sidemål)?
  • Vil eleven ha problemer med å tilegne seg fremmedspråk?

Det skal alltid foreligge et enkeltvedtak etter en vurdering. Det gjelder også hvis eleven ikke skal ha spesialundervisning. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til en rekke andre momenter enn det over.