Dysleksi Norge innfører pris for sertifisering av dysleksivennlige skoler

Help

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Vi må skifte fokus fra alt det som ikke fungerer og heller si noe om det som fungerer!» Slik startet ideen om en dysleksivennlig skole i 2005. Siden da, har vi reist land og strand rundt i vårt langstrakte land for å undersøke skoler som har søkt om betegnelsen dysleksivennlig skole, og veilede dem til å bli enda bedre.

Vi vil at alle skoler skal gi likeverdig opplæring til elever med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Dysleksivennlige skoler skal i tillegg følge Dysleksi Norges tipunkts kriterieliste for dysleksivennlige skoler, og dermed jobbe systematisk for å fange opp og følge opp alle elever med skolefaglige utfordringer. En dysleksivennlig skole er derfor en god skole for alle elever.

Sparegris

– Dette prosjektet har vært så viktig for organisasjonen at vi ikke har fakturert en krone for dette arbeidet. Våre medlemmer har ønsket at vi skal bruke tid og penger på å veilede skoler for å gjøre dem bedre til å ivareta elever, og de har ment at det er god bruk av våre penger. Nå er imidlertid etterspørselen så stor at vi ikke lenger kan fortsette uten å fakturere for tidsbruk, sier Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge.

Satsingen på dysleksivennlig skole har foreløpig kostet ca. fem millioner kroner. Fra 2005 til 2015 ble ca. 20 skoler godkjent. De neste tre årene ble ytterligere 70 skoler godkjent, og i 2019 er 25 skoler godkjent. I tillegg har vi veiledet en mengde skoler som foreløpig ikke har nådd helt opp.

– Vår kapasitet er sprengt. Derfor vil vi nå innføre en pris for sertifisering av nye skoler. Hvis etterspørselen fortsetter å øke, vil vi da kunne oppbemanne i takt med behovet, sier Solem.

Siste frist for å søke før prisen innføres er 31.12.2019. Fra og med høsten 2020 innføres en obligatorisk veiledning for skoler som søker. Denne veiledningen vil koste 20 000 kroner.

Bedre i engelsk

Dysleksi Norge ser også på andre tiltak for å opprettholde en høy faglig kvalitet på et prosjekt som bare har vokst og vokst de siste årene.

– Det er selvsagt helt avgjørende. Prosjektet må jo virke! Det er forsket noe på dysleksivennlig skole allerede, men det har primært vært ganske små undersøkelser. En av dem viste blant annet at elevenes språkferdigheter i engelsk var bedre på dysleksivennlige skoler enn andre skoler, både for elever med dysleksi og elever som ikke har dysleksi. Det er spennende! Vi vil gjerne at det skal forskes mer på prosjektet vårt, sier Solem.

Men for Dysleksi Norge er det også viktig å understreke at dysleksivennlig skole ikke er en «oppskriftsbasert» tilnærming til hvordan man kan hjelpe elevene.

– Hvis man ser på kriteriene så dreier dette seg i korte trekk om å fange opp og følge opp. Betydningen av de tiltakene som følger av kriterielisten, er godt dokumentert i forskning, sier Caroline Solem.

Informasjon til dem som vurderer å søke:

Frist for å søke: 01. juni og 01. desember.
Ekstraordinær frist i 2019: 31.12.2019 for behandling våren 2020.
OBS: Dette blir da siste gang det er mulig å søke FØR det innføres pris på sertifiseringen.
Kostnaden for å sertifisere skoler blir 20 000 kroner fra høsten 2020.

Les mer: