Inkluderende opplæring med teknologi

Av: Line Yri og Caroline Solem

Digitale ferdigheter omfattes av læreplanen og er fornyet sammen med fagfornyelsen. Digitale ferdigheter innebærer å innhente og bearbeide informasjon, og å kommunisere med andre i digitale omgivelser. Det innebærer også å være kreativ, skapende og å utvise digital dømmekraft.

Digitale ferdigheter er en grunnleggende ferdighet og er, akkurat som leseferdigheter og skriveferdigheter, en viktig forutsetning for videre læring i skole og utdanning, men også for deltagelse i arbeidslivet og samfunnet (Utdanningsdirektoratet, 2017).

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.