I samme båt – en podkastserie om likepersonsarbeid

Help
I samme båt er en podkastserie om likepersonsarbeid, som er laget av ADHD Norge, Dysleksi Norge og FFO – med støtte fra Stiftelsen DAM.

Dysleksi Norge har i samarbeid med ADHD Norge og FFO, med støtte fra Stiftelsen DAM, utviklet en podkastserie om likepersonsarbeid.

Formålet med podkasten er at den skal kunne benyttes til opplæring av likepersoner i alle frivillige organisasjoner, og at den også kan gi mennesker som vurderer å bli likepersoner, mer innsikt i likepersonsrollen.

Likepersonsarbeidet består som oftest ikke i å finne løsninger for en annen person. Gjennom å dele egne erfaringer bidrar likepersonen til at mottakeren finner løsninger som er naturlige for seg. Likepersoner legger til rette for medlemsaktiviteter for sosial inkludering og mestring, og de er også samtalepartnere for dem som trenger noen som kan lytte og forstå.

Podkasten er utviklet i samarbeid med Snitt Film og består av fem episoder med følgende tema:

  1. Grensesetting
  2. Møter i en krise
  3. Den gode samtalen
  4. Regelverk og rapportering
  5. Fremtidens likepersonsarbeid
Thomas Idem

Med i podkasten har vi invitert «gjesteeksperter» som skal belyse de enkelte temaene. For at podkasten ikke skal bli for monoton og kjedelig har vi krydret hver episode med innspill fra frivillige likepersoner. Hver episode har en varighet på ca. 20–30 minutter. Programleder Thomas Idem loser oss gjennom hver episode med kvikke replikker og glimt i øyet.

En ekstra takk til de frivillige likepersonene som har bidratt i denne podkasten:

Kristin Tvervåg (Foreningen for hjertesyke barn), Hilde Nyberg (Norsk forening for cystisk fibrose), Trude Bjørnsund og Einar Belck-Olsen (ADHD Norge), Dag Anders Kjærnes, Synnøve Wilhelmsen, Marcus Wilhelmsen, Hedda Vatn og Guro Vatn (Dysleksi Norge).

Episode 1: Grensesetting

Eva Bushmann

I denne episoden møter du Eva Bushmann fra Cerebral Parese foreningen, som går nærmere inn på dette med viktigheten av grensesetting i rollen som likeperson. Det kan være alt fra hvordan man som likeperson tar vare på seg selv, til grenseoppgangen venn/likeperson og skillet mellom det frivillige og det profesjonelle. Du får også høre innspill til temaet fra de frivillige likepersonene vi har intervjuet.

Hør episoden her!

Se videoversjon av podkasten her:

Episode 2: Møter i en krise

Lene Hopland Bergset

I denne episoden har vi invitert Lene Hopland-Bergset fra Kirkens SOS. Hun gir en innføring i hva som kan være en krise og hva som er viktig å huske på når man som frivillig likeperson møter på mennesker i en krise. Bergset tar også opp ulike faser i en krise. Frivillige likepersoner bidrar med sine erfaringer og refleksjoner.

Hør episoden her!

Se videoversjon av podkasten her:

Episode 3: Den gode samtalen

Hva karakteriserer egentlig en god likepersonssamtale? Dette har likepersoner gode innspill til, og Lene Hopland Bergset kommer med innspill som fagansvarlig i Kirkens SOS. Dette med tid, åpne spørsmål og viktigheten av å tåle stillhet i en samtale, er noen stikkord her.

Hør episoden her!

Se videoversjon av podkasten her:

Episode 4: Regelverk og rapporteringer

Terje Grytten

I denne episoden får vi besøk av seksjonssjef Terje Grytten i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Frivillige likepersoner stiller spørsmål til hvordan regelverket fungerer i praksis, og Grytten gir en grundig innføring i hvorfor det finnes et regelverk for rapportering av likepersonsaktiviteter og hvordan dette bør gjøres.

Hør episoden her!

Se videoversjon av podkasten her:

Episode 5: Fremtidens likepersonsarbeid

I denne episoden tar Eva Bushmann oss med til oppstarten av likemannsarbeidet på 1990-tallet og ser på utviklingen av ordningen frem til våre dager. Likepersonene deler egne erfaringer om likepersonsarbeidet gjennom pandemien. Er digitale samlinger kommet for å bli, og hvordan vil fremtidens likepersonsarbeid se ut?

Hør episoden her!

Se videoversjon av podkasten her:

Se også:

«Mot samme mål»: Animasjonsfilmer om likepersonsarbeid

Flere aktuelle saker fra Dysleksi Norge