Hvorfor er språkstimulering viktig? 

Av: Rita Lie 

Språket er nøkkelen til læring og det sosiale livet.

Det er nøkkelen til felleskapet.

Språket er altså kjempeviktig. Derfor er det avgjørende at vi stimulerer språket, og kompenserer for eventuelle språkvansker hos barn i barnehage og elever i skolen.

Barna må få tilgang til språket – de må få nøkkelen til språket. Hvis de ikke får det, blir de holdt utenfor. De får dårligere forutsetninger for læring, for å ha ett sosialt liv, og å kunne utvikle seg.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.