Hvorfor er språkstimulering viktig? 

Help

Hvorfor er språkstimulering viktig? 

Av: Rita Lie 

Språket er nøkkelen til læring og det sosiale livet.

Det er nøkkelen til felleskapet.

Språket er altså kjempeviktig. Derfor er det avgjørende at vi stimulerer språket, og kompenserer for eventuelle språkvansker hos barn i barnehage og elever i skolen.

Barna må få tilgang til språket – de må få nøkkelen til språket. Hvis de ikke får det, blir de holdt utenfor. De får dårligere forutsetninger for læring, for å ha ett sosialt liv, og å kunne utvikle seg.

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem