Hvordan undervise i engelsk? 

Denne artikkelen er hentet fra Dysleksi Norges ressursamling "Tilpasset opplæring i engelsk for elever med dysleksi" av Vigdis Lothe Waaler og Vidar Waaler, utgitt i 2019. En digital utgave av utgivelsen finner du under ressurser, eller ved å trykke her.


Når vi introduserer et nytt skriftspråk, vil utfordringer kunne forsterkes ytterligere for elever med dysleksi. Som lærer må du ta hensyn til elevenes vansker, og legge til rette for læring slik at elevens utfordringer med skriftspråket ikke blir en hindring for å nå kompetansemålene. Det må være et mål at eleven skal kunne følge kompetansemålene i engelsk, slik at eleven sikres lik rett til utdanning som andre elever.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.