Hvordan implementere arbeidet med å få til bedre dysleksivennlig praksis på egen skole?

Av: Åsne Midtbø Aas

Alt endringsarbeid krever god og klok ledelse, dette gjelder også for arbeidet med dysleksivennlig praksis. Uavhengig av om en leder ønsker at skolen skal bli en sertifisert dysleksivennlig skole, eller om en bare ønsker å jobbe etter denne standarden:

For å skape varige endringer kreves tydelig ledelse, ikke minst god implementering i kollegiet. I møte med en skolehverdag der det finnes svært mange elever med forskjellige behov, er behovet for en skole som ivaretar kvalitativ god tilpasset undervisning viktigere enn noen gang. For å få en skole som fungerer for en mangfoldig elevgruppe mener Professor i spesialpedagogikk, Kjell Skogen at skolen trenger kvalitetsledelse (2019). Disse punktene er avgjørende for å få til en slik kvalitetsledelse:

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.