Hvordan er det å ha barn på skoler der en ikke har en dysleksivennlig praksis?

Help

Hvordan er det å ha barn på skoler der en ikke har en dysleksivennlig praksis?

Vi har intervjuet foreldre som står midt i daglige utfordringer med å få hverdagen med barn som har disse vanskene. Når vi spør dem om hva som er utfordrende, er det noen ting som går igjen: 

  • Det systematiske arbeidet på skolen er for dårlig.
  • Informasjonen til foreldrene er ikke god nok.
  • Halvparten av foreldrene opplevde seg ikke møtt på en god måte.
  • Foreldrene opplever at ledelsen på skolen bare delvis involverer seg i kvalitetssikringen tilbudet skolen gir.
  • Alle foreldrene mener at tilbudet til eleven varierer ut fra hvilken lærer eleven har. 

Denne siden er tilgjengelig for virksomheter med et aktivt fagmedlemskap.

Les mer om fagmedlemskap her!

Logg inn Bli fagmedlem