Hvordan er det å ha barn på skoler der en ikke har en dysleksivennlig praksis?

Vi har intervjuet foreldre som står midt i daglige utfordringer med å få hverdagen med barn som har disse vanskene. Når vi spør dem om hva som er utfordrende, er det noen ting som går igjen: 

  • Det systematiske arbeidet på skolen er for dårlig.
  • Informasjonen til foreldrene er ikke god nok.
  • Halvparten av foreldrene opplevde seg ikke møtt på en god måte.
  • Foreldrene opplever at ledelsen på skolen bare delvis involverer seg i kvalitetssikringen tilbudet skolen gir.
  • Alle foreldrene mener at tilbudet til eleven varierer ut fra hvilken lærer eleven har. 

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem. Les mer om våre ulike typer medlemskap her.