Hvilke hjelpemidler hjelper (for hvem)? 

Av: Line Yri og Caroline Solem

I Norge er det ikke diagnoser, men behovet for hjelp som gir deg rettigheter etter opplæringsloven. Det gjelder også for rettigheter til datahjelpemidler. Men hjelpemidlene må jo hjelpe for noe, og her gir diagnoser oss informasjon om hva eleven trenger hjelp til.

For eksempel vet vi at elever med dysleksi primært har avkodingsvansker, og ikke primært vansker med forståelsen. For elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser er det nærmest omvendt: De har ikke primære vansker med avkoding, men de har vansker med forståelsen. En elev med lesevansker kan streve med en tekstoppgave i matematikk utelukkende på grunn av vansker med avkodingen, mens en elev med matematikkvansker kan streve med den samme oppgaven på grunn av vansker med grunnleggende tallbehandling.

For å lese resten av artikkelen må du være logget inn som fagmedlem.